Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Search in posts
Search in pages
Chọn trang

Tuyên thệ phẩm giá NVC Lighting

1. Không bao giờ bỏ rơi đồng đội khi đồng đội gặp khó khăn

2. Luôn luôn học hỏi để trở thành chuyên gia

Luôn luôn học hỏi để trở thành chuyên gia

4. Yêu thương sản phẩm và khách hàng bằng toàn bộ trái tim

Làm việc bằng toàn bộ não tư duy

3. Làm việc bằng toàn bộ não tư duy

Yêu thương sản phẩm và khách hàng bằng toàn bộ trái tim

5. Có trách nhiệm với sự phát triển và hạnh phúc của xã hội

Sứ mệnh - Tầm nhìn - Giá trị cốt lõi